Support Online

Sales PTC     
services@pitesvietnam.com
0918805949
Mr. Nhật     
nhat@pitesco.com
0909352877
Ms. Nguyệt     
elsa@pitesco.com
0918805949

Products & Services

1. Trade Representative:

Pites Co., Ltd is one of leading agencies in industrial automation components and equipments for various industry such as Power Plant, Cement, Steel, Glass, Automation, Oil &Gas, Food and Berverage, Chemcial, Packaging, etc

2. Import and Distribution:

Pites Co., Ltd specializes in importing and distributing of Factory Automation (all kind of sensors), Process Instruments( Temperature, Pressure, Level, Flow, Valves, pH and chemical measurements, control valves, Gas/Air Analyzer) Motion Control (Motor, controller, inverter, PLC, Encoder, Linear Sensor, Position Sensor), Industrial Safety parts ( relay, switch, fuse...,), Swith Gear.

3. Service:

Pites provides engineering services including design and install, commissioning, relocating, maintaince , training...for a variety of industries with participation and technical support from specilists of well- known brands in Germany, Italy, Switzerland, USA, Japan, India and Singapore...

Lượt truy cập

Đang online 10
Lượt truy cập 836884

Hệ thống giám sát xả cục bộ Vibro-Meter PDM150 Meggitt VietNam

meggitt-vibro-meter-pdm150.png

PDM 150 là phần cứng của hệ thống giám sát phóng điện cục bộ thu tín hiệu từ nhiều loại cảm biến PD khác nhau, bao gồm sê-ri CC 3xx và RTD 600.

Phần mềm PDM 150 hoạt động với phần cứng để đo hoặc tính toán một số tham số xung PD, chẳng hạn như cực tính, số lượng xung, độ lớn, góc pha và cường độ PD.

Theo dữ liệu này, phần mềm hệ thống có thể xác định loại sự cố PD và mức độ nghiêm trọng của nó, ngoài thông tin về xu hướng. Thiết bị này cũng có cổng USB sang RS-485.