Support Online

Sales PTC     
services@pitesvietnam.com
0918805949
Mr. Nhật     
nhat@pitesco.com
0909352877
Ms. Nguyệt     
elsa@pitesco.com
0918805949

Products & Services

1. Trade Representative:

Pites Co., Ltd is one of leading agencies in industrial automation components and equipments for various industry such as Power Plant, Cement, Steel, Glass, Automation, Oil &Gas, Food and Berverage, Chemcial, Packaging, etc

2. Import and Distribution:

Pites Co., Ltd specializes in importing and distributing of Factory Automation (all kind of sensors), Process Instruments( Temperature, Pressure, Level, Flow, Valves, pH and chemical measurements, control valves, Gas/Air Analyzer) Motion Control (Motor, controller, inverter, PLC, Encoder, Linear Sensor, Position Sensor), Industrial Safety parts ( relay, switch, fuse...,), Swith Gear.

3. Service:

Pites provides engineering services including design and install, commissioning, relocating, maintaince , training...for a variety of industries with participation and technical support from specilists of well- known brands in Germany, Italy, Switzerland, USA, Japan, India and Singapore...

Lượt truy cập

Đang online 9
Lượt truy cập 836887

Hệ thống giám sát thời tiết/ trạm trắc quan thời tiết Rainwise/ Nielsen Kellerman

he-thong-giam-sat-thoi-tiet-tram-trac-quan-thoi-tiet-rainwise-nielsen-kellerman.png

Liên hệ tư vấn

Hệ thống giám sát thời tiết/ trạm trắc quan thời tiết Rainwise/ Nielsen Kellerman

  • Tên thiết bị: thiết bị trắc quan thời tiết, cảm biến năng lượng mặt trời, thiết bị đo mưa
  • Nhà sản xuất: Rainwise/ Nielsen Kellerman - USA
  • Nhà cung cấp: Rainwise/ Nielsen Kellerman Việt Nam, Rainwise/ Nielsen Kellerman Vietnam

RainWise tự hào là nhà sản xuất các thiết bị trắc quan thời tiết, cảm biến năng lượng mặt trời, thiết bị đo mưa, v.v. cho thị trường khách hàng thương mại và công nghiệp. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết cần dữ liệu chính xác về địa điểm cụ thể để đưa ra các quyết định thông minh theo thời gian thực và giảm thiểu rủi ro, vì vậy, RainWise luôn nỗ lực để đi đầu trong ngành công nghệ theo dõi thời tiết Rainwise và sẽ tiếp tục cung cấp cho khách những sản phẩm đáng tin cậy, bền bỉ, mang lại sự ổn định giữa khí hậu biến động và thay đổi.

100% USA Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: 800-0290
PVMET 330 Weather Station

100% USA Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: 800-0014
PVMET 100-2 Weather Station

100% USA Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: 807-1020
Back-of-Module Temp Sensor w/25' Cable

100% USA Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: 800-0092
PVMET 150 w/o Pyranometer Includes 1x 25ft B.O.M.
Sensor

100% USA/ Japan Origin

EKO Instruments/Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: 600817
EKO MS-40 Second Class Thermopile Pyranometer (RW
211-0124)

100% USA Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: 807-1020
Back-of-Module Temp Sensor w/25' Cable

100% USA Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: 811-1010
Mono Mount for PVMET

100% USA Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: PVMET 500 RH/T
RHT sensor

100% USA/ EU Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Item: 800-0092
PVMET 150 w/o Pyranometer Includes 1x 25ft B.O.M.
Sensor

100% USA/ Jpan Origin

Rainwise/ EKO Instruments Vietnam

Item: 600817 
EKO MS-40 Second Class Thermopile Pyranometer (RW
211-0124)

100% USA/ Japan Origin

EKO Instruments/Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: EKO MS-80
Secondary Standard Pyranometer

100% USA/ Japan Origin

EKO Instruments /Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: MS-60S w/ 10m Cable
Pyranometer

100% USA/ Japan Origin

EKO Instruments /Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: MS-Albedo Kit
Albedo kit

100% USA/ EU Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: PVMET 200
Solar Monitoring Station

100% USA/ EU Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: PVmet 500 Series
Item: 800-0500
Weather Station

100% USA/ EU Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: 807-1020
Back-of-Module Temp Sensor w/25' Cable

100% USA/ EU Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Modle: 500-0500
Mounting Bracket for Universal Sensors & add on option for
PVMET 500

100% USA/ Japan Origin

Rainwise/ EKO Instruments Vietnam

Model: EKO MS-80
Item: 600813
EKO MS-80 Secondary Standard Thermopile Pyranometer

Bài viết liên quan