Support Online

Sales PTC     
services@pitesvietnam.com
0918805949
Mr. Nhật     
nhat@pitesco.com
0909352877
Ms. Nguyệt     
elsa@pitesco.com
0918805949

Products & Services

1. Trade Representative:

Pites Co., Ltd is one of leading agencies in industrial automation components and equipments for various industry such as Power Plant, Cement, Steel, Glass, Automation, Oil &Gas, Food and Berverage, Chemcial, Packaging, etc

2. Import and Distribution:

Pites Co., Ltd specializes in importing and distributing of Factory Automation (all kind of sensors), Process Instruments( Temperature, Pressure, Level, Flow, Valves, pH and chemical measurements, control valves, Gas/Air Analyzer) Motion Control (Motor, controller, inverter, PLC, Encoder, Linear Sensor, Position Sensor), Industrial Safety parts ( relay, switch, fuse...,), Swith Gear.

3. Service:

Pites provides engineering services including design and install, commissioning, relocating, maintaince , training...for a variety of industries with participation and technical support from specilists of well- known brands in Germany, Italy, Switzerland, USA, Japan, India and Singapore...

Lượt truy cập

Đang online 3
Lượt truy cập 780025

Micaflex PFT ver 3 Micatrone, Cảm biến chênh áp suất Micatrone, Micatrone Vietnam

micaflex-pft-ver-3-micatrone-cam-bien-chenh-ap-suat-micatrone.png

Micaflex PFT ver 3 Micatrone, Cảm biến chênh áp suất Micatrone, Micatrone differential pressure sensor

 

  • Tên thiết bị: Cảm biến chênh áp Micaflex PFT ver 3 Micatrone
  • Mã đặt hàng:  Micatrone Micaflex PFT ver 3
  • Nhà sản  xuất: Micatrone

Mô tả sản phẩm:

Micaflex PFT ver 3 là cảm biến chênh áp suất có thể lập trình để đo và điều chỉnh áp suất và lưu lượng không khí. PFT đi kèm với giấy chứng nhận và báo cáo thử nghiệm từ hiệu chuẩn nhà máy.

Đặc tính chung của bộ cảm biến chênh áp Micaflex PFT ver 3

  • Phạm vi đo  từ 0...50 Pa đến 0...10 kPa
  • Hai đầu ra giá trị tương tự cho áp suất hoặc lưu lượng và để điều chỉnh.
  • Đầu ra giữa 0/2... 10 VDC hoặc 0/4... 20 mA, có thể mở rộng trong phạm vi đo của cảm biến.
  • Bộ điều khiển PI để điều khiển trực tiếp bộ biến tần hoặc bộ truyền động
  • Được trang bị báo động âm thanh và hình ảnh.