Support Online

Sales PTC     
services@pitesvietnam.com
0918805949
Mr. Nhật     
nhat@pitesco.com
0909352877
Ms. Nguyệt     
elsa@pitesco.com
0918805949

Products & Services

1. Trade Representative:

Pites Co., Ltd is one of leading agencies in industrial automation components and equipments for various industry such as Power Plant, Cement, Steel, Glass, Automation, Oil &Gas, Food and Berverage, Chemcial, Packaging, etc

2. Import and Distribution:

Pites Co., Ltd specializes in importing and distributing of Factory Automation (all kind of sensors), Process Instruments( Temperature, Pressure, Level, Flow, Valves, pH and chemical measurements, control valves, Gas/Air Analyzer) Motion Control (Motor, controller, inverter, PLC, Encoder, Linear Sensor, Position Sensor), Industrial Safety parts ( relay, switch, fuse...,), Swith Gear.

3. Service:

Pites provides engineering services including design and install, commissioning, relocating, maintaince , training...for a variety of industries with participation and technical support from specilists of well- known brands in Germany, Italy, Switzerland, USA, Japan, India and Singapore...

Lượt truy cập

Đang online 2
Lượt truy cập 779997

LC100 Level Sensor Tank Level Sensor, PitesVietNam

lc100-level-sensor.png

Với phạm vi ứng dụng rộng hơn và tính linh hoạt hơn bất kỳ cảm biến đo mức chất lỏng nào khác, LevelComs là lựa chọn tốt nhất cho các chất lỏng có vấn đề đối với các loại chỉ báo mức bể khác.

Các ứng dụng bao gồm: đo mức cho chấn lưu, nhiên liệu, bồn chứa dịch vụ, chất rắn lơ lửng, chất lỏng xử lý được làm nóng, các mối nguy sinh học, chất ăn mòn và nước thải. Dịch vụ nếu được yêu cầu sẽ được thực hiện bên ngoài bể chứa, loại bỏ nhu cầu đổ rỗng, làm sạch, xả khí và chứng nhận bể an toàn để đưa vào, dẫn đến tiết kiệm đáng kể trong suốt thời gian sử dụng của cảm biến.