Support Online

Products & Services

1. Trade Representative:

Pites Co., Ltd is one of leading agencies in industrial automation components and equipments for various industry such as Power Plant, Cement, Steel, Glass, Automation, Oil &Gas, Food and Berverage, Chemcial, Packaging, etc

2. Import and Distribution:

Pites Co., Ltd specializes in importing and distributing of Factory Automation (all kind of sensors), Process Instruments( Temperature, Pressure, Level, Flow, Valves, pH and chemical measurements, control valves, Gas/Air Analyzer) Motion Control (Motor, controller, inverter, PLC, Encoder, Linear Sensor, Position Sensor), Industrial Safety parts ( relay, switch, fuse...,), Swith Gear.

3. Service:

Pites provides engineering services including design and install, commissioning, relocating, maintaince , training...for a variety of industries with participation and technical support from specilists of well- known brands in Germany, Italy, Switzerland, USA, Japan, India and Singapore...

Lượt truy cập

Đang online 2
Lượt truy cập 589561

CẢM BIẾN CÁP TUYẾN TÍNH CD50 AK Industries

cam-bien-cap-tuyen-tinh-cd50-ak-industries.png

Đại lý AK Industries Vietnam,CẢM BIẾN CÁP TUYẾN TÍNH CD50 AK Industries,AK Industries Vietnam,CD50 AK Industries,CẢM BIẾN CÁP TUYẾN TÍNH CD50

Đại lý AK Industries Vietnam,CẢM BIẾN CÁP TUYẾN TÍNH CD50 AK Industries

CẢM BIẾN CÁP TUYẾN TÍNH VỚI ĐẦU ĐO TƯƠNG:

Cảm biến dây kéo tương tự được thiết kế cho các ứng dụng định vị vđến điều khiển chuyển động bằng cách theo dõi tín hiệu "điện áp" hoặc "dòng điện" được cung cấp bởi cảm biến. Đối với điều nđếny, một chiết áp nhiều vòng quay được kết hợp với trống, do đó chuyển động cơ học cần đo được chuyển đổi thđếnnh một giá trị ohmic theo sự dịch chuyển của thiết bị di động.

Tùy thuộc vđếno phiên bản mđến người dùng lựa chọn, cảm biến trực tiếp cung cấp điện áp từ 0 đến 10V hoặc dòng điện từ 4 đến 20mA tỷ lệ với dịch chuyển.

https://ak-industries.com/produits/capteurs-a-cable/capteurs-lineaires-a-cable-a-sortie-analogique/

Mã hàng hóa:

CD50 - phạm vi đo từ 0 - 1250MM

CD60 - phạm vi đo từ 0 - 1500MM

CD60 - phạm vi đo từ 0 - 1500MM

CD80 - phạm vi đo từ 0 - 2000MM

CD115 - phạm vi đo từ 0 - 3000MM

CD120L - phạm vi đo từ 0 - 3000MM

CD150 - phạm vi đo từ 0 - 6000MM

CDS1210 - phạm vi đo từ 0 - 10 000MM

CDS1215 - phạm vi đo từ 0 - 15000MM

CDS1820 - phạm vi đo từ 0 - 20 000MM

CDS1830 - phạm vi đo từ 0 - 30 000MM

CDS1840 - phạm vi đo từ 0 - 40 000MM

CDS1850 - phạm vi đo từ 0 - 50000MM