Support Online

Sales PTC     
services@pitesvietnam.com
0918805949
Mr. Nhật     
nhat@pitesco.com
0909352877
Ms. Nguyệt     
elsa@pitesco.com
0918805949

Products & Services

1. Trade Representative:

Pites Co., Ltd is one of leading agencies in industrial automation components and equipments for various industry such as Power Plant, Cement, Steel, Glass, Automation, Oil &Gas, Food and Berverage, Chemcial, Packaging, etc

2. Import and Distribution:

Pites Co., Ltd specializes in importing and distributing of Factory Automation (all kind of sensors), Process Instruments( Temperature, Pressure, Level, Flow, Valves, pH and chemical measurements, control valves, Gas/Air Analyzer) Motion Control (Motor, controller, inverter, PLC, Encoder, Linear Sensor, Position Sensor), Industrial Safety parts ( relay, switch, fuse...,), Swith Gear.

3. Service:

Pites provides engineering services including design and install, commissioning, relocating, maintaince , training...for a variety of industries with participation and technical support from specilists of well- known brands in Germany, Italy, Switzerland, USA, Japan, India and Singapore...

Lượt truy cập

Đang online 11
Lượt truy cập 836908

3500/22-01-01-00 Bently Nevada, Giao diện dữ liệu tạm thời TDI Bently Nevada, Bently Nevada Vietnam

3500-22-01-01-00-bently-nevada-giao-dien-du-lieu-tam-thoi-tdi-bently-nevada.png

Bently Nevada 3500/22-01-01-00 Giao diện dữ liệu tạm thời TDI (Transient Data Interface module)

  • Model: 3500/22-01-01-00
  • Tên sản phẩm: Giao diện dữ liệu tạm thời TDI (Transient Data Interface module)
  • Tên hãng: Bently Nevada  Vietnam
  • Xuất xứ: USA

Mô tả chung:  Mô đun 3500/22-01-01-00 của Bently Nevada là mô đun giao diện giữa hệ thống giám sát 3500 và hệ thống tương thích phần mềm (Hệ thống Giám sát và chẩn đoán tình trạng phần mềm  và phần mềm Cấu hình Hệ thống 3500). TDI kết hợp chức năng của mô đun giao diện 3500/20(RIM) với khả năng thu thập dữ liệu của bộ xử lý giao tiếp chẳng hạn như TDXnet.

Đặc tính:

Loại giao diện dữ liệu tạm thời: 01 = Tiêu chuẩn ( sử dụng cho các ứng dụng giám sát tiêu chuẩn)

Loại mô đun I/O: 01= 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Tùy chọn phê duyệt đại lý: 00 (Không có)

Đầu vào:

Năng lượng tiêu thụ: 10.5WWatts

Dữ liệu:

Bảng điều khiển trước: 115.2 kbaud maximum RS232 serial communications

10Base-T / 100Base-TX I/O: 10Base-T or 100Base-TX Ethernet, autosensing

100Base-FX I/O: 100Base-FX Fiber-Optic Ethernet

Đầu ra:

Bảng đèn LED phía trước:

OK LED: cho biết khi mô đun 3500/22M hoạt động đúng

TX/RX LED: cho biết  khi mô đun 3500/22M đang kết nối với mô đun khác trong rack

TM LED: cho biết khi rack 3500 đang trong chế độ Trip Multiply

CONFIG OK LED: cho biết rack 3500 có cấu hình hợp lệ

I/O Module OK Relay: Rơ le cho biết rack 3500 đang hoạt động bình thường hoặc phát hiện lỗi

OK Relay: Định mức 5A @ 24 Vdc/120 Vac,công tắc 120 Watt/600 VA